⁣Müxtəlif təbəqədən olan iki gəncin əsgərliyi əsla də düz getmir. –